گوشی alcatel Fierce 2

مشخصات کامل گوشی alcatel Fierce 2 سیستم عامل: Android OS, v4.4.2 دوربین : 5MP صفحه نمایش: 5 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری:   عرض..

ادامه مطلب

گوشی alcatel Fierce 4

مشخصات کامل گوشی alcatel Fierce 4 سیستم عامل: Android OS, v6.0 دوربین : 8MP صفحه نمایش: 5.5 اینچی حافظه رم گوشی: 2GB RAM باتری: 2500mAh ع..

ادامه مطلب

مشخصات alcatel Fire E

مشخصات کامل گوشی alcatel Fire E سیستم عامل: Firefox OS 1.3 دوربین : 5MP صفحه نمایش: 4.5 اینچی حافظه رم گوشی: 512MB RAM باتری: 1700mAh عرضه در باز..

ادامه مطلب

گوشی alcatel Fierce XL (Windows)

مشخصات کامل گوشی alcatel Fierce XL (Windows) سیستم عامل: Microsoft Windows 10 دوربین : 8MP صفحه نمایش: 5.5 اینچی حافظه رم گوشی: 2GB RAM با..

ادامه مطلب

گوشی alcatel Flash 2

مشخصات کامل گوشی alcatel Flash 2 سیستم عامل: Android OS, v5.1 دوربین : 13MP صفحه نمایش: 5 اینچی حافظه رم گوشی: 2GB RAM باتری: 3000mAh عرضه در بازار..

ادامه مطلب

گوشی alcatel Fierce XL

مشخصات کامل گوشی alcatel Fierce XL سیستم عامل: Android OS, v5.1.1 دوربین : 8MP صفحه نمایش: 5.5 اینچی حافظه رم گوشی: 2GB RAM باتری: 2500mAh ع..

ادامه مطلب

گوشی alcatel Fire C 2G

مشخصات کامل گوشی alcatel Fire C 2G سیستم عامل: Firefox OS 1.3 دوربین : 1.3MP صفحه نمایش: 3.5 اینچی حافظه رم گوشی: 128MB RAM باتری: 1000mAh ..

ادامه مطلب

مشخصات alcatel Fire 7

مشخصات کامل گوشی alcatel Fire 7 سیستم عامل: Firefox OS 1.3 دوربین : 0.3MP صفحه نمایش: 7 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری:   عرضه در بازار: R..

ادامه مطلب

گوشی alcatel Flash

مشخصات کامل گوشی alcatel Flash سیستم عامل: Android OS, v4.4 دوربین : 13MP صفحه نمایش: 5.5 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری: 3200mAh عرضه در بازار..

ادامه مطلب

مشخصات alcatel Fierce

مشخصات کامل گوشی alcatel Fierce سیستم عامل: Android OS, v4.2 دوربین : 5MP صفحه نمایش: 4.5 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری: 1800mAh عرضه در بازار..

ادامه مطلب