گوشی alcatel Pop 3 (5.5)

مشخصات کامل گوشی alcatel Pop 3 (5.5) سیستم عامل: Android OS, v5.1 دوربین : 13MP صفحه نمایش: 5.5 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری: 2910mAh ع..

ادامه مطلب

گوشی alcatel Pop 4+

مشخصات کامل گوشی alcatel Pop 4+ سیستم عامل: Android OS, v6.0 دوربین : 8MP صفحه نمایش: 5.5 اینچی حافظه رم گوشی: 1.5GB RAM باتری: 2500mAh عرضه در باز..

ادامه مطلب

گوشی alcatel Fierce 4

مشخصات کامل گوشی alcatel Fierce 4 سیستم عامل: Android OS, v6.0 دوربین : 8MP صفحه نمایش: 5.5 اینچی حافظه رم گوشی: 2GB RAM باتری: 2500mAh ع..

ادامه مطلب

گوشی alcatel Idol 4s Windows

مشخصات کامل گوشی alcatel Idol 4s Windows سیستم عامل: Microsoft Windows 10 دوربین : 21MP صفحه نمایش: 5.5 اینچی حافظه رم گوشی: 4GB RAM باتری:..

ادامه مطلب

گوشی alcatel Fierce XL (Windows)

مشخصات کامل گوشی alcatel Fierce XL (Windows) سیستم عامل: Microsoft Windows 10 دوربین : 8MP صفحه نمایش: 5.5 اینچی حافظه رم گوشی: 2GB RAM با..

ادامه مطلب

گوشی alcatel Fierce XL

مشخصات کامل گوشی alcatel Fierce XL سیستم عامل: Android OS, v5.1.1 دوربین : 8MP صفحه نمایش: 5.5 اینچی حافظه رم گوشی: 2GB RAM باتری: 2500mAh ع..

ادامه مطلب

گوشی alcatel Idol 3C

مشخصات کامل گوشی alcatel Idol 3C سیستم عامل: Android OS, v5.0 دوربین : 13MP صفحه نمایش: 5.5 اینچی حافظه رم گوشی: 2GB RAM باتری: 2910mAh ع..

ادامه مطلب

گوشی alcatel Pixi 3 (5.5) LTE

مشخصات کامل گوشی alcatel Pixi 3 (5.5) LTE سیستم عامل: Android OS, v5.0 دوربین : 8MP صفحه نمایش: 5.5 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری: 2800mAh ع..

ادامه مطلب

گوشی alcatel Pixi 3 (5.5)

مشخصات کامل گوشی alcatel Pixi 3 (5.5) سیستم عامل: Android OS, v5.0 دوربین : 8MP صفحه نمایش: 5.5 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری: 2910mAh ع..

ادامه مطلب

مشخصات alcatel Pop C9

مشخصات کامل گوشی alcatel Pop C9 سیستم عامل: Android OS, v4.2 دوربین : 8MP صفحه نمایش: 5.5 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری: 2500mAh عرضه در بازار..

ادامه مطلب